ubezpieczenia.png
Praca fizyczna

Ubezpieczenia

Wybierasz się w podróż służbową lub delegację? Może masz w planach wakacyjną pracę za granicą? Rozszerz ochronę ubezpieczeniową o wykonywanie pracy fizycznej, aby w pełni skoncentrować się na nowym wyzwaniu!

 

ERV oferuje dwa rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej dla osób planujących pracować fizycznie za granicą, w celach zarobkowych lub nie:

 • wykonywanie pracy fizycznej:
  wszelkie prace i czynności nie stanowiące pracy umysłowej i pracy fizycznej o wysokim stopniu ryzyka, w tym działalność nie wynikającą ze stosunku pracy, 
 • wykonywanie pracy fizycznej o wysokim stopniu ryzyka:
  działalność nie wynikającą ze stosunku pracy, zwiększających prawdopodobieństwo zajścia wypadku w związku z:
  •  używaniem niebezpiecznych narzędzi takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, szlifierki, pilarki,
  • używaniem środków chemicznych takich jak: farby, lakiery, rozpuszczalniki, gazy techniczne i spalinowe, oleje techniczne,
  • obsługą maszyn budowlanych, wyburzeniowych i drogowych oraz mechanicznych środków transportu takich jak: dźwigi, żurawie, suwnice, wózki widłowe itp.,
  • aktywnością w niebezpiecznym środowisku, tj.: prace na wysokości powyżej 2 metrów, prace na głębokości 2 metrów poniżej gruntu, prace wewnątrz zbiorników, kanałów, studni i wnętrzach urządzeń, prace w zasięgu pola elektromagnetycznego.

Wiecej informacji zwierają w sobie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Beztroskie Podróże nr 10.10.009 (paragraf 2, pkt.41-42).

 

 

Jak zakupić polisę?

  Kup ubezpieczenie podróży online, szybko i wygodnie:

 

  Kup w jednym z Biur Podróży oferujących produkty ubezpieczeniowe ERV: