ubezpieczenia.png
Choroby przewlekłe

Ubezpieczenia

100% gwarancja pokrycia kosztów spowodowanych zaostrzeniem się choroby przewlekłej.

 

Choroba przewlekła to stan chorobowy, zdiagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia, który posiada co najmniej jedną z następujących cech: charakteryzuje się powolnym rozwojem, długookresowym przebiegiem, wymaga leczenia w sposób stały lub okresowy, w jego przebiegu mogą następować okresy ustąpienia dolegliwości lub ich zaostrzenie (nasilenie). O ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych można rozszerzyć wszystkie pakiety:

  • ubezpieczeń podróży indywidualnych,
  • ubezpieczeń podróży rodzinnych (osobno dla każdego ubezpieczonego),
  • ubezpieczeń podróży grupowych (osobno dla każdego ubezpieczonego).

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych obejmuje ochroną nagłe zaostrzenie się choroby przewlekłej. W zakres tego ubezpieczenia nie wchodzą koszty związane z kontrolnymi, zaplanowanymi i umówionym wizytami i konsultacjami lekarskimi (np. dializa).

 

Uwaga! Ciąża nie jest chorobą przewlekłą. Każdy pakiet ubezpieczeń ERV zapewnia Paniom ochronę do 32 tygodnia ciąży : )

 

Wiecej informacji zwierają w sobie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Beztroskie Podróże nr 10.10.009 (paragraf 2, pkt.8).

Jak zakupić polisę?

  Kup ubezpieczenie podróży online, szybko i wygodnie:

 

  Kup w jednym z Biur Podróży oferujących produkty ubezpieczeniowe ERV: