ubezpieczenia.png
Koszty rezygnacji i przerwania podróży

Ubezpieczenia

Jeżeli nieprzewidziane zdarzenie powstałe w kraju zamieszkania zmusi Cię do wcześniejszego powrotu z podróży, ubezpieczenie kosztów przerwania podróży zrekompensuje koszty transportu powrotnego oraz niewykorzystanych atrakcji wyjazdu.

Ubezpieczenie ERV polega na zwrocie:

 • wydatków za szybszy powrót do kraju nieplanowanym oryginalnie środkiem transportu,
 • wartości niewykorzystanych, wcześniej opłaconych usług i świadczeń, takich jak: zakwaterowanie, wycieczki fakultatywne, wyżywienie.
Warianty ubezpieczenia Opis Suma ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia
Rezygnacja MAX 100 i przerwanie podróży ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży max 25 000 PLN
 • impreza turystyczna,
 • bilet lotniczy, autokarowy, promowy,
 • apartament, hotel
Rezygnacja MAX 100 + choroby przewlekłe i przerwanie ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży z rozszerzeniem zakresu o następstwa chorób przewlekłych max 25 000 PLN
 • impreza turystyczna,
 • bilet lotniczy, autokarowy, promowy,
 • apartament, hotel

Objęte polisą od kosztów przerwania podróży powody wcześniejszego powrotu do kraju to:

 • śmierć, nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek znajdującego się w kraju zamieszkania najbliższego krewnego:
  • Ubezpieczonego,
  • Współuczestnika podróży,
 • spowodowana zdarzeniem losowym lub przestępstwem szkoda w mieniu, wymagająca obecności w kraju:
  • Ubezpieczonego,
  • Współuczestnika podróży,
  • pracodawcy Ubezpieczonego lub współuczestnika podrózy, o ile wchodzą oni w skład kadry zarządzającej.

Ubezpieczenie kosztów przerwania podróży można wykupić jedynie łącznie z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży.


Pamiętaj: ubezpieczenie kosztów przerwania podróży obejmuje wcześniejszy powrót do kraju spowodowany zdarzeniami losowym, które powstały w kraju. Koszty szybszego powrotu do kraju z powodów zdrowotnych ubezpieczonego traktowane są przez ERV jako transport medyczny i repatriacja.

 

Więcej na temat ubezpieczenia kosztów rezygnacji i przerwania podróży przeczytaj w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Beztroskie Podróże Nr 10.10.009.

Jak zakupić polisę?

  Kup ubezpieczenie podróży online, szybko i wygodnie:

 

  Kup w jednym z Biur Podróży oferujących produkty ubezpieczeniowe ERV: