likwidacja-szkod
Formularze zgłoszenia szkód

Likwidacja Szkód

 

Wystarczy wypełnić formularz online, a następnie wydrukować, podpisać, załączyć wymagane oryginały dokumentów i wysłać pocztą. Usprawni to proces likwidacji, gdyż Państwa dane zostaną automatycznie wprowadzone do systemu.

 

Każdy formularz dostępny jest również w tradycyjnej formie, gotowy do druku, w sekcji poniżej.

 

Formularz zgłoszenia szkody koszty leczeniaFormularz zgłoszenia szkody koszty leczenia

Formularz zgłoszenia szkody NNWFormularz zgłoszenia szkody NNW

Formularz zgłoszenia szkody bagażFormularz zgłoszenia szkody bagaż

Formularz zgłoszenia szkody opóźnienie bagażuFormularz zgłoszenia szkody opóźnienie bagażu

Formularz zgłoszenia szkody odpowiedzialność cywilnaFormularz zgłoszenia szkody odpowiedzialność cywilna

Formularz zgłoszenia szkody koszty rezygnacji z podróżyFormularz zgłoszenia szkody koszty rezygnacji z podróży

Formularz zgłoszenia szkody Car AssistanceFormularz zgłoszenia szkody Car Assistance

Formularz zgłoszenia szkody rezygnacja businessFormularz zgłoszenia szkody rezygnacja business