ubezpieczenia.png
Corporate Travel Insurance

Ubezpieczenia

Corporate Travel Insurance pozwala Tobie i Twoim pracownikom skupić się podczas podróży służbowych na tym, co najważniejsze. Precyzyjnie dobrany zestaw ryzyk odpowiadający indywidualnym potrzebom i wymaganiom każdej firmy.

Poza standardową ochroną Corporate Travel Insurance może zawierać ubezpieczenia m.in. kidnappingu czy kosztów zastępstwa pracownika w podróży służbowej.

Corporate Travel Insurance (CTI) to polisa zbudowana specjalnie dla Twojej firmy. Szeroki wachlarz możliwych do ubezpieczenia ryzyk oraz pomoc wyspecjalizowanych doradców zapewnia zindywidualizowane, szyte na miarę ubezpieczenie podróży służbowych.
Kazda polisa zapewnia natychmiastową pomoc assistance 24/7 na całym świecie. Dowiedz się więcej o Centrum Assistance ERV.

ERV ubezpiecza m.in.:

 • koszty leczenia, transportu za granicą i repatriacji,
 • bagaż podróży i opóźnienie jego dostarczenia,
 • assistance,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • wykonywanie pracy fizycznej,
 • następstwa chorób przewlekłych,
 • koszty ratownictwa,
 • koszty rezygnacji i przerwania podróży,
 • koszty podróży pracownika wezwanego na zastępstwo,
 • odpowiedzialność cywilną,
 • porwanie (kidnapping),
 • wyjazd do strefy wojny/wysokiego ryzyka.

Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Podróży Służbowych (Corporate Travel) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce Nr 10.21.004.

Polisa CTI może przyjąć dwie formy:

 • polisy imiennej: obejmuje ona dowolną ilość wyjazdów osób wymienionych w umowie,
 • polisy na osobodni: obejmuje wyjazdy dowolnych osób, wskazanych Ubezpieczycielowi przed terminem rozpoczęcia danej podróży, w ramach zakupionych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy osobodni.

ERV w ramach CTI oferuje dostęp do unikalnego portalu VIP On-line zawierającego szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych krajów, ryzyka związanego z podróżowaniem, wymaganych szczepień, rekomendowanych placówek medycznych, wskazówki dotyczące lokalnych zwyczajów a nawet informacje na temat miejsc wartych zobaczenia.

Zapytaj nas o ofertę: korporacyjne@erv.pl lub +48 22 1125141

 

Zaufali nam już:

Passage Cosmetics Laboratory Franc Gardiner promedica24